عمارت ظهیرالدوله

ظهیرالدوله ۱۲ ساله بود که بعد از مرگ پدر، به جای او به وزارت دربار منصوب شد. دو سال بعد هم با فروغ­ الدوله (تومان ­آغا یا توران آغا) دختر ۱۶ ساله شاه ازدواج کرد; زنی که ملقب به ملکه ایران شد. ظهیرالدوله بعد از ازدواج، او را به باغ خانوادگی پدری خود برد. آشنایی با صفی­ علی شاه باعث شد تا ظهیرالدوله در لباس درویشان بیاید و بعد از درگذشت صفی جانشین او شده و انجمن اخوت را بنیان بگذارد; انجمنی که علاوه بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی، فعالیت های هنری و فرهنگی زیادی داشت که در خانه او و در خیابان علاالدوله آن روزگار و خیابان فردوسی زمانه ما برگزار می شد.

Zahir-AlDoleh-Akhoot.jpgبرای مطالعه کامل این مطلب به سایت آژانس هواپیمایی آسمان سیر مهرپرواز مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 20 بازدید